Cyclus 1

Ruhi boek 1: Bespiegelingen over het Leven van de Geest

Het Scheppende Woord, de aard van het gebed en het mysterie van het leven na de dood, zijn de drie thema’s die worden onderzocht in dit boek. In de context van deze thema’s verkennen de deelnemers begrippen als de relatie tussen woorden en daden; eerlijkheid; eenheid; en het niet roddelen.

De deelnemers gaan beter begrijpen wat gebed inhoudt; waarom gebed essentieel is; de manier waarop gebeden kunnen worden opgedragen; tijden voor gebed; soorten gebed; en het effect van gebed. Vervolgens onderzoeken ze de relatie tussen de ziel en het lichaam; de relatie tussen deze wereld en de eeuwige rijken; het doel van het aardse bestaan; de inherente waardigheid van de mens; en de rol van goddelijke opvoeders.

Ruhi boek 2: Opstaan om te Dienen

Het pad van dienstbaarheid en de essentiële kenmerken van het gemeenschapsleven zijn de hoofdthema’s die in Boek 2 worden onderzocht.

Deelnemers vergroten hun begrip van concepten zoals de geestelijke vreugde die ontstaat door het delen van de leringen van Bahá’u’lláh met anderen; het kunnen voeren van betekenisvolle gesprekken en over geestelijke kwesties; eigenschappen, houdingen en vaardigheden die bijdragen aan het vermogen om anderen te vormen.

Ruhi boek 3: Kinderklassen geven

Het transformerende effect van de geestelijke opvoeding van kinderen is het hoofdthema dat in Boek 3 wordt onderzocht.
Binnen een meerjarig programma voor de geestelijke opvoeding van kinderen, richten Niveaus 1 en 2 zich op de ontwikkeling van innerlijke kwaliteiten en de gewoonten en gedragspatronen die daaruit voortkomen. 

Niveau 1 – omvat drie hoofdstukken: Principes van Bahá’í-opvoeding, lessen voor kinderklassen waarin steeds een geestelijke eigenschap centraal staat en hoe de lessen worden gegeven.

Niveau 2 – omvat momenteel twee delen: Reflectie op ervaring en lessen voor kinderklassen gericht op gewoontes en gedragspatronen.

Niveau 3 – bestaat momenteel uit twee delen: Geven van onderwijs aan kinderen in het derde niveau en lessen voor kinderklassen. Dit niveau richt zich op het kennis nemen van enkele van de Goddelijke Opvoeders die de mensheid door de eeuwen heen hebben geleid, in het proces richting het vestigen van vrede en harmonie op aarde. 

Niveau 4 – richt de aandacht op de weg die de mensheid wordt aangeboden te bewandelen en de rol van het leven en de missie van de onvergelijkbare figuur van Bahá’u’lláh hierin.
Dit niveau omvat momenteel slechts één deel: Lessen voor kinderklassen.

Ruhi Boek 4: De Tweeling Manifestaties

Het leven van Bahá’u’lláh, de Báb en de grootheid van deze Dag zijn de belangrijkste thema’s die in Boek 4 worden onderzocht.

In de context van deze thema’s vergroten de deelnemers hun begrip van concepten als de onmetelijke implicaties van Bahá’u’lláh’s Openbaring voor de mensheid; het belang van eenheid;  de noodzaak om de Openbaring van Bahá’u’lláh met anderen te delen. Er wordt ingegaan op een korte geschiedenis van het leven van de Báb en  Bahá’u’lláh  en de geestelijke betekenis van de belangrijke gebeurtenissen wordt onderstreept.

De opgebouwde capaciteiten omvatten het vermogen om de betekenis van deze dag en de belofte die het inhoudt voor de mensheid te waarderen; er wordt gestreefd om een diepgaand begrip te krijgen van de dynamiek van crisis en overwinning; en om te leren de geschiedenis redelijk nauwkeurig te vertellen.

Ruhi Boek 5: Het Vrijmaken van de Krachten van de Jeugd

De geestelijke bekrachtiging van de jeugd van 12 tot 15 jaar is het hoofdthema dat wordt onderzocht in Ruhi Boek 5.

In de context van dit thema vergroten de deelnemers hun begrip van een aantal concepten zoals de kracht van de jeugdperiode; het belang van het gebruik van deze kracht voor de verbetering van de mensheid; de impact van keuzes die tijdens deze periode worden gemaakt op het hele leven van een individu; de behoefte aan samenhang in de verschillende aspecten van het leven van de jeugd; het tweevoudige morele doel van het leven; de aspiraties en capaciteiten van de jeugd geïnspireerd door de Openbaring van Bahá’u’lláh; de behoeften van de mensheid in dit stadium van haar ontwikkeling; de relatie tussen het individu en zijn / haar omgeving; de betekenis van de levensperiode tussen 12 en 15 jaar.

Deelnemers bestuderen ook enkele teksten die in het programma worden gebruikt in de jeugdgroepen en bouwen het vermogen op om betekenis te putten uit de verhalen en activiteiten die erin staan. Capaciteiten worden opgebouwd voor het opzetten en onderhouden van een jeugdgroep.

Ruhi Boek 5: Vertakkingen

Deelnemers aan deze cursussen horen enige ervaring te hebben als begeleider van een jeugdgroep.

Tak 1: De eerste tak van boek 5 is getiteld ‘Initial Impulse’ [Eerste Impuls] en heeft 2 hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: ‘A moment for Reflection’ [Een moment voor Reflectie]: Het doel van dit hoofdstuk [Unit] is om de inzichten die zijn opgedaan sinds het voltooien van Boek 5 en de ervaringen als begeleider van een Jeugdgroep samen te brengen en vast te leggen. Het dient als een hulpmiddel voor het gebruik van de materialen van het eerste jaar van het programma voor geestelijke bekrachtiging van de jeugd.

Hoofdstuk 2: Dit Hoofdstuk geeft een overzicht van de teksten die Jeugdgroepen vaak bestuderen tijdens het eerste jaar van het Programma. Het bestaat uit materialen uit  ‘Bronnen van vreugde’, ‘Een sprankje hoop’ en ‘Gewoonten van een ordelijke geest’.

Tak 2: De tweede tak van boek 5 is getiteld ‘Widening Circles ‘[Uitbreidende Kringen] en heeft 2 hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Conversation among friends’ [Een gesprek onder vrienden]. Het doel van dit onderdeel is om begeleiders van jeugdgroepen de gelegenheid te geven om na te denken over hoe ze dienstbaar zijn als begeleider van jeugdgroepen en over hun rol in de uitbreiding en consolidatie van het programma in hun gemeenschappen. Het ondersteunt de verschillende soorten gesprekken van de jongeren met hun leeftijdsgenoten die hen kunnen motiveren om ook animator van jeugdgroepen te willen worden. Dit deel is nog niet beschikbaar.

Hoofdstuk 2: Dit deel helpt de begeleider enkele materialen van jaar 2 te bestuderen en bevat handleidingen voor de boeken ‘Denken over getallen ’en ‘Observatie en Inzicht’

Ruhi Boek 6: Het Onderrichten van de Zaak

De geestelijke aard van onderricht, eigenschappen en de houding van een onderrichter  en het onderrichten zelf, zijn de belangrijkste thema’s die in Ruhi boek 6 worden onderzocht.

In de context van deze thema’s krijgen de deelnemers meer inzicht in de heilige plicht van onderricht. Ze ontwikkelen ook een dieper begrip van de relatie tussen onderricht en de toestand van de wereld;  het belang zuivere motieven en vrij zijn van vooroordelen; hoe geestelijke transformatie bereikt wordt; de kracht van het Woord van God; de noodzaak om het Woord van God te bestuderen.

Deelnemers raken ook vertrouwd met een stroom van informatie en concepten die nuttig kunnen zijn.

Capaciteiten worden opgebouwd voor het onderrichten van het geloof door middel van individueel initiatief en als onderdeel van collectieve campagnes.

Ruhi Boek 7: Samen het Pad van Dienstbaarheid bewandelen

Begeleider worden van een leerkring en anderen helpen om door de reeks cursussen heen te komen, is het hoofdthema van Ruhi boek 7.

In hoofdstuk 1  wordt het pad van dienstbaarheid en de geestelijke dynamiek van het voortgaan op dit pad bestudeerd.

In hoofdstuk 2, verkennen deelnemers concepten zoals motivatie; enthousiasme; het belang van begrip; aantrekking tot schoonheid; het koesteren van een liefdevolle omgeving;

In hoofdstuk 3 wordt de rol van artistieke inspanningen in het leerproces onderzocht.

Deelnemers bouwen capaciteiten op om als begeleider voor de cursussen van het Ruhi Instituut te dienen.