Home

Trainingsinstituut Nederland zet zich in voor het opbouwen en ontwikkelen van gemeenschappen, de geestelijke ontwikkeling van en de verbinding tussen de mensen. Met respect voor de verschillen en aandacht voor het welzijn van iedereen.

We doen dit in het kader van algemeen belang door:

 • Het trainen en opleiden ten behoeve van gemeenschapsopbouw.
 • Het beschikbaar stellen van lesmateriaal.
 • Het beschikbaar stellen van accommodatie.

Trainingsinstituut Nederland heeft geen winstoogmerk en wendt haar bezittingen en financiën aan de bovenstaande doelen.

Overal ter wereld zijn de bahá’í’s actief betrokken bij een wereldwijd leerproces om hun capaciteiten verder op te bouwen  voor de transformatie van de samenleving.  Als bijdrage aan dit leerproces neemt Trainingsinstituut Nederland, net als Trainingsinstituten in vele andere landen, het voortouw om programma’s en materialen beschikbaar te stellen die het vermogen van individuen en gemeenschappen vergroten voor het dienen van de mensheid. Het vergroten van een dergelijk vermogen in het individu kan worden vergeleken met het bewandelen van een pad van dienstbaarheid. 

Rol van de jongeren

De focus van het starten en begeleiden van activiteiten voor kinderen en jeugd ligt bij jongeren. Door deelname aan leerkringen van het trainingsinstituut groeit hun bewustzijn dat zij een voorbeeldrol hebben voor de jongere generatie en dat individuele ontwikkeling samen gaat met maatschappelijke ontwikkeling. In de afgelopen jaren is er met meer dan duizend jongeren de dialoog aangegaan over wat er in de buurten en wijken nodig is om de leefomgeving voor alle mensen te verbeteren. Jongeren, met de meest uiteenlopende afkomst en achtergronden, zetten zich in voor de educatie van kinderen en jeugd in hun eigen wijk.

Wat we doen

Trainingsinstituut Nederland zet zich in voor het opbouwen en ontwikkelen van gemeenschappen, de geestelijke ontwikkeling van en de verbinding tussen de mensen. Met respect voor de verschillen en aandacht voor het welzijn van iedereen.

Trainingsinstituut Nederland streeft naar een inclusieve samenleving. Mensen worden zich in toenemende mate bewust dat oude patronen en omgangsvormen niet helpen bij het opbouwen en creëren van een omgeving waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Het belang wordt duidelijk van vreedzaam streven naar eenheid en saamhorigheid.

Dit is precies waar Trainingsinstituut Nederland  actief aan bijdraagt: het opbouwen van een leefomgeving waarin iedereen zich welkom en geaccepteerd voelt, waarin iedereen er mag zijn met haar/zijn verscheidenheid aan talenten en eigenschappen, waar ruimte is om te groeien in kennis, capaciteiten en vaardigheden en waar het verlangen om elkaar te helpen steeds meer groeit.

Trainingsinstituut Nederland draagt bij aan een educatie systeem voor en door de lokale bevolking. Mensen, jong en oud en ongeacht welke afkomst en levensovertuiging, leren samen stap voor stap wat het betekent om dienstbaar te zijn aan de gemeenschap. De programma’s zijn voor alle leeftijden: van kinderen, jeugd, jongeren en volwassenen.

De kinderklassen helpen bij de spirituele, morele en intellectuele ontwikkeling van kinderen en het stimuleren van de verbetering van de wijk en de gemeenschap als geheel. Samen met anderen kinderen uit de buurt leren ze eigenschappen zoals eerlijkheid, betrouwbaarheid, vriendelijkheid en behulpzaamheid.

Jeugdigen van 12 tot 15 jaar ontwikkelen hun intellectuele vermogens en capaciteiten voor dienstbaarheid aan de samenleving. Zo gaan zij zichzelf zien als voorvechters voor positieve verandering in de wereld. De jeugdgroepen worden zowel op een regelmatige basis aangeboden, zoals een keer per week voor enkele uren, maar ook op een intensieve manier, door middel van een jeugdkamp. Hier komen de jeugd voor enkele dagen samen, vaak tijdens de schoolvakanties, om intensief met elkaar te leren, te sporten, en dienstbaar te zijn aan de gemeenschap.

Het doel van de leerkringen is mensen te betrekken die zich in willen zetten voor de verbetering van de plek waar ze wonen. Deze bijeenkomsten worden wekelijks gehouden en van tijd tot tijd op een intensieve manier. Tijdens deze korte periodes hebben de deelnemers de hele dag training waarin zij capaciteiten en vaardigheden ontwikkelen om actief bij te dragen aan de vooruitgang van de gemeenschap. Elke middag zullen de deelnemers de wijk ingaan om gesprekken aan te gaan met buurtbewoners over wat er geleerd is. Op deze manier worden ook weer nieuwe mensen betrokken bij het proces van gemeenschapsopbouw.

Alle programma’s zijn gericht op de ontwikkeling van elk individu alsmede de ontwikkeling van de samenleving. Deze twee zijn met elkaar verbonden. Hierdoor leren mensen samen te werken, verschillen die er zijn te omarmen (eenheid in diversiteit), en te streven naar een gezamenlijk doel: de verbetering van de wereld. De wereld verbeteren begint in je eigen dorp of stad, in je eigen wijk, in je eigen buurt. Wanneer de inwoners in een klein gebied leren de handen ineenslaan kunnen hele grote dingen bereikt worden.

Invloed in de wijk

De activiteiten in de buurt zijn cultuuroverstijgend en niet gericht op een enkele groep. Doordat mensen van alle achtergronden worden uitgenodigd om deel te nemen, worden steeds meer bruggen geslagen tussen de verschillende groepen.

Lees hier het artikel over bouwen aan wereldvrede beginnend vanuit je eigen wijk:

Doordat mensen in dialoog zijn met elkaar en nieuwe vriendschappen sluiten, gaan ze elkaar ook ondersteunen als het gaat om:

 • het zoeken van werk;
 • het verbeteren van de beheersing van Nederlandse taal;
 • het signaleren en inspelen op dringende noden van families en buren;
 • het helpen van mensen uit een sociaal isolement,
 • het opnemen van mensen die zich buitengesloten voelen in een intieme vriendenkring;
 • het aanbieden van huiswerkbegeleiding;
 • het uitwisselen van ervaringen rondom ouderschap,
 • het ondersteunen van moeders etc.

Contact

Trainingsinstituut Nederland  is gevestigd te:

 • Prinsenlaan 80, 3737 MJ, Groenekan
 • Email: Trainingsinstituut Nederland
 • kvk nummer: 71732489
 • RSIN: 858827591
 • Rekening: NL 53 INGB 0008 4348 65

Afbeeldingsresultaat voor ANBI logo