Kinderen

Informatie:

Mail Nationaal Coordinator Kinderklassen

Kinderklassen zomerkamp 2023, De Poort, Groesbeek

Samen zingen in de ochtenden

Kinderklas Instituutskamp, zomer 2022, De Poort, Groesbeek

Bekijk hier een korte impressie van de kinderklas 9/10 jaar als een van de reeks kinderklassen tijdens het zomerinstituutskamp 2022 in de Poort, Groesbeek.

De kinderklassen worden begeleid door begeleiders met ervaring die zelf opgeleid zijn in de reeks Ruhiboeken 3:

Deze reeks bevat materiaal gericht op de morele en spirituele opvoeding van kinderen en op het vrijmaken van hun immense vermogen om kanalen te zijn van Gods liefde voor de mensheid.

Ruhi Boek 3.1  [Nieuwe versie], “Kinderklassen geven” – Niveau 1

Het transformerende effect van de spirituele opvoeding van kinderen is het hoofdthema van dit boek.

Klas 1 bestaat uit drie delen: 

 • Beginselen van Bahá’í onderwijs
 • Lessen voor kinderklassen klas 1
 • Het leiden  van kinderklassen  

Klas 2 bestaat momenteel uit twee delen:   – Reflecteren op ervaring;

– 24 Lessen voor kinderklassen.

Klas 3 bestaat momenteel uit twee delen:   – Begeleiden van kinderen in de derde klas;

– Lessen voor kinderen in de derde klas.

Klas 4 bestaat momenteel uit slechts één hoofdstuk: Lessen voor kinderklassen in de 4de klas

In dit boek verkennen de deelnemers concepten als de waarde van het dienen als opvoeder van kinderen; de inherente waardigheid van ieder mens; hoe het opvoedingsproces helpt met de ontwikkelingen van capaciteiten; het belang de relatie van kinderen met, en hun liefde voor God en het belang van samenhang tussen de woorden en daden van een leraar.

De eerste capaciteit die wordt opgebouwd is de capaciteit om les te kunnen geven aan kinderen.

Deelnemers bouwen de capaciteit op om zich bezig te houden met verschillende elementen van een kinderklas – gebed, memoriseren van het Woord van God, muziek, kunst, verhalen en spelletjes. Er wordt ook capaciteit opgebouwd bij deelnemers om zich bezig te houden met de praktische aspecten van het leiden van een klas voor kinderen, zoals het ondersteunen van het vermogen van kinderen om zich bezig te houden met gebed; zich bezig te houden met discipline; het opstellen en implementeren van eenvoudige regels om gedrag te sturen; het bijhouden van gegevens over de vooruitgang van elk kind; en het contact onderhouden met de familie van elk kind.

Ruhi Boek 3.2, Kinderklassen  – Niveau 2

Deze cursus bestaat momenteel uit twee hoofdstukken:

 • Reflecteren op ervaring,
 • Lessen voor kinderklassen niveau 2.

De eerste hoofdstuk biedt de leraar de gelegenheid om de inzichten te analyseren die ze opdeden bij het lesgeven van het materiaal voor klas 1. De tweede hoofdstuk bevat 21 lessen voor kinderen in het tweede jaar van het programma.

De lessen zijn verdeeld in zeven sets van drie lessen. Elke set behandelt een aspect van de gewoonten en gedragspatronen die een uiting zijn van de innerlijke kwaliteiten die in het eerste jaar van het programma aan bod zijn gekomen. De thema’s van de zeven sets zijn:

 1. Het handhaven van een devotionele houding
 2. Zich houden aan de wetten van God
 3. Het zoeken naar kennis
 4. Leven in harmonie met anderen
 5. Een goede vriend zijn
 6. Zijn leven wijden aan dienstbaarheid
 7. Overleg plegen

Elke les bestaat uit vijf onderdelen: Uit het hoofd leren van gebeden en citaten; liederen; verhalen; drama; en tekenen.

Ruhi Boek 3. 3, Lessen voor kinderklassen – niveau 3

Deze cursus bestaat momenteel uit twee delen.

 • Het eerste deel gaat verder op de discussie die in vorige cursussen gestart werd over pedagogische principes. Het verkent in detail de elementen waaruit de lessen van niveau 3 bestaan.
 • Het tweede deel, Lessen voor Kinderklassen niveau 3, bestaat uit 16 lessen die voortbouwen op de vorige lessen door het begrip te versterken van het verband tussen de leer van Gods Manifestaties en de kwaliteiten en gedragspatronen waar de aandacht op gericht was in klas 1 en 2.

De lessen zijn verdeeld in drie reeksen. De thema’s van de drie lessensets zijn:

 • Basis concepten met betrekking tot de Manifestaties van God.
 • De levens en missies van zeven Manifestaties van God die verschenen vóór Bahá’u’lláh.
 • Het leven en de zending van de Báb.

Elke les bestaat uit tien onderdelen: Recitatie en gebedsmemorisatie; introductie van het hoofdthema; memorisatie van citaten; liederen; historische episodes; feiten; vertelling en drama; tekening; nabespreking; en afsluitend gebed.