Wat we doen

Trainingsinstituut Nederland zet zich in voor het opbouwen en ontwikkelen van gemeenschappen, de geestelijke ontwikkeling van en de verbinding tussen de mensen. Met respect voor de verschillen en aandacht voor het welzijn van iedereen.

Trainingsinstituut Nederland streeft naar een inclusieve samenleving. Mensen worden zich in toenemende mate bewust dat oude patronen en omgangsvormen niet helpen bij het opbouwen en creëren van een omgeving waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Het belang wordt duidelijk van vreedzaam streven naar eenheid en saamhorigheid.

Dit is precies waar Trainingsinstituut Nederland  actief aan bijdraagt: het opbouwen van een leefomgeving waarin iedereen zich welkom en geaccepteerd voelt, waarin iedereen er mag zijn met haar/zijn verscheidenheid aan talenten en eigenschappen, waar ruimte is om te groeien in kennis, capaciteiten en vaardigheden en waar het verlangen om elkaar te helpen steeds meer groeit.

Trainingsinstituut Nederland draagt bij aan een educatie systeem voor en door de lokale bevolking. Mensen, jong en oud en ongeacht welke afkomst en levensovertuiging, leren samen stap voor stap wat het betekent om dienstbaar te zijn aan de gemeenschap. De programma’s zijn voor alle leeftijden: van kinderen, jeugd, jongeren en volwassenen.

De kinderklassen helpen bij de spirituele, morele en intellectuele ontwikkeling van kinderen en het stimuleren van de verbetering van de wijk en de gemeenschap als geheel. Samen met anderen kinderen uit de buurt leren ze eigenschappen zoals eerlijkheid, betrouwbaarheid, vriendelijkheid en behulpzaamheid.

Jeugdigen van 12 tot 15 jaar ontwikkelen hun intellectuele vermogens en capaciteiten voor dienstbaarheid aan de samenleving. Zo gaan zij zichzelf zien als voorvechters voor positieve verandering in de wereld. De jeugdgroepen worden zowel op een regelmatige basis aangeboden, zoals een keer per week voor enkele uren, maar ook op een intensieve manier, door middel van een jeugdkamp. Hier komen de jeugd voor enkele dagen samen, vaak tijdens de schoolvakanties, om intensief met elkaar te leren, te sporten, en dienstbaar te zijn aan de gemeenschap.

Het doel van de leerkringen is mensen te betrekken die zich in willen zetten voor de verbetering van de plek waar ze wonen. Deze bijeenkomsten worden wekelijks gehouden en van tijd tot tijd op een intensieve manier. Tijdens deze korte periodes hebben de deelnemers de hele dag training waarin zij capaciteiten en vaardigheden ontwikkelen om actief bij te dragen aan de vooruitgang van de gemeenschap. Elke middag zullen de deelnemers de wijk ingaan om gesprekken aan te gaan met buurtbewoners over wat er geleerd is. Op deze manier worden ook weer nieuwe mensen betrokken bij het proces van gemeenschapsopbouw.

Alle programma’s zijn gericht op de ontwikkeling van elk individu alsmede de ontwikkeling van de samenleving. Deze twee zijn met elkaar verbonden. Hierdoor leren mensen samen te werken, verschillen die er zijn te omarmen (eenheid in diversiteit), en te streven naar een gezamenlijk doel: de verbetering van de wereld. De wereld verbeteren begint in je eigen dorp of stad, in je eigen wijk, in je eigen buurt. Wanneer de inwoners in een klein gebied leren de handen ineenslaan kunnen hele grote dingen bereikt worden.