Invloed in de wijk

De activiteiten in de buurt zijn cultuuroverstijgend en niet gericht op een enkele groep. Doordat mensen van alle achtergronden worden uitgenodigd om deel te nemen, worden steeds meer bruggen geslagen tussen de verschillende groepen.

Lees hier het artikel over bouwen aan wereldvrede beginnend vanuit je eigen wijk:

Doordat mensen in dialoog zijn met elkaar en nieuwe vriendschappen sluiten, gaan ze elkaar ook ondersteunen als het gaat om:

  • het zoeken van werk;
  • het verbeteren van de beheersing van Nederlandse taal;
  • het signaleren en inspelen op dringende noden van families en buren;
  • het helpen van mensen uit een sociaal isolement,
  • het opnemen van mensen die zich buitengesloten voelen in een intieme vriendenkring;
  • het aanbieden van huiswerkbegeleiding;
  • het uitwisselen van ervaringen rondom ouderschap,
  • het ondersteunen van moeders etc.