Bouwen aan een gemeenschap

Het proces van gemeenschapsopbouw is bijvoorbeeld al enkele jaren gaande. Ook families en buurtbewoners van de deelnemers worden geregeld bij deze initiatieven betrokken. De mensen die mee­doen hebben de meest uiteenlopende achtergronden en levensovertuigingen: bahá’ís, christenen, moslims, atheïsten en agnosten, afkomstig uit verschillende landen en culturen.

Daarnaast hebben diverse jeugd en jongeren dienstbaarheidsprojecten ondernomen waardoor ze nauwer contact hebben gekregen met mensen van verschillende generaties en culturen. Ook het aantal betekenisvolle gesprekken met buurtbewoners groeit. Jongeren die een jeugdgroep begeleiden leren vertrouwensbanden opbouwen met een diversiteit aan families dat bijdraagt aan de sociale cohesie.

Verschillende groepjes mensen komen wekelijks samen voor het voorbereiden, uitvoeren en reflecteren op de activiteiten die plaatsvinden. Daarnaast zijn er drie-­maandelijkse evaluatie momenten waarin alle betrokkenen ervaringen delen, samen uitdagingen bespreken, suggesties geven en vervolgstappen bespreken. Vaak worden buurthuizen voor deze grote reflectiebijeenkomsten ingezet. Samen wordt er stap voor stap geleerd over het bevorderen van geestelijke en materiële vooruitgang in de wijk.