Cyclus 3

Ruhi Boek 13: Betrokken zijn bij sociale actie

 Het aangaan van maatschappelijke actie is de focus van Ruhi boek 13.

Hoofdstuk 1: Stirrings at the Grassroots: Hier worden voorbeelden van maatschappeijke actie die relatief eenvoudig zijn behandeld . Binnen deze context krijgen deelnemers inzicht in:

Hier worden voorbeelden van maatschappeijke actie die relatief eenvoudig zijn behandeld . Binnen deze context krijgen deelnemers inzicht in:

  • hoe het instituutsproces voorwaarden schept, op het niveau van het individu en op het niveau van de cultuur, die bevorderlijk zijn voor betrokkenheid bij maatschappelijke actie;
  • hoe sociale actie voortkomt uit natuurlijke bewegingen aan de basis;
  • hoe sommige van de initiatieven slechts een korte periode duren, terwijl andere complexer worden naarmate ze in de loop van de tijd worden voortgezet;
  • hoe het handelen binnen een gedeeld conceptueel kader de gemeenschap in staat stelt om samenhang in haar inspanningen te bereiken;
  • hoe de instelling van de Plaatselijke Geestelijke Raad maatschappelijke actie bevordert en ondersteunt en de vrienden helpt om bepaalde valkuilen te vermijden;
  • hoe het vermogen om de sociale realiteit te lezen groeien.

Hoofdstuk 2:Engaging in Social Action: Elementen van een conceptueel raamwerk

Hier worden de elementen van het conceptuele raamwerk dat de huidige reeks mondiale  plannen beheerst vanuit het oogpunt van sociale actie onderzocht. Het biedt de mogelijkheid om na te denken over de aard en reikwijdte van het veld van maatschappelijke actie.

Ruhi Boek 14: Participating in Social Discourse

Dit boek is nog in ontwikkeling.

Hoofdstuk 1: De aard van onze bijdragen : Hier wordt een basiskennis aangeboden van wat ‘public discourse’ is  en welke ruimtes hiervoor kunnen worden gebruikt. Het vestigt de aandacht op het belang van het putten uit inzichten uit de Geschriften van Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá en de Behoeder, evenals de boodschappen van het Universele Huis van Gerechtigheid. Deelnemers gaan in op de geschiedenis van de betrokkenheid van het Geloof bij  ‘Public Discourse’.