Trainingen en activiteiten

ISGP: 3 augustus – 13 augustus:

The Institute for Studies in Global Prosperity: Seminar for University students

The Institute for Studies in Global Prosperity (ISGP) is an agency established by the Universal House of Justice, dedicated to building capacity in individuals and groups to contribute to prevalent discourses concerned with the betterment of society.

The Institute offers a sequence of annual seminars designed to accompany undergraduate students through four years of university studies. The purpose of these intensive seminars is to raise the consciousness of youth about the importance of engaging in action and discourse directed towards social change; to develop their capacity to reflect, to analyze, and to learn from action; to explore elements of a conceptual framework for contributing to the advancement of civilization; to provide them with tools to understand and analyze the culture in which they are immersed as well as the content of the university courses they are studying; to help them assume ownership of their education; and to assist them in their efforts to acquire the kind of knowledge  that will enable them to live fruitful, productive and meaningful lives.

Eligible participants are invited personally. The deadline for applications is 20 July. For information or questions please contact isgp.northerneurope@gmail.com

Online trainingen:

Als gevolg van het wegvallen van alledaagse activiteiten merken we dat onze levensritme is vertraagd of veranderd. De komende periode kan een uitstekende tijd zijn om ons vermogen op te bouwen en door collectieve en verenigde studie en actie onze gemeenschappen te dienen en te versterken.

Hoewel we normaal deze materialen samen in kleine groepen persoonlijk bestuderen, biedt Trainingsinstituut Nederland nu de mogelijkheid om via digitale communicatie zoals Zoom aan deze cursussen deel te nemen.

De cursussen (boeken) die worden aangeboden staan hieronder vermeld. Het zou geweldig zijn wanneer zoveel mogelijk mensen als begeleider of als deelnemer betrokken zijn bij de trainingen.

Aangeboden cursussen:

Boek 1 – Bespiegelingen over het leven van de ziel

Boek 2 – Opstaan om te dienen

Boek 3 – Kinderklassen 1 *
Boek 4 – De Tweeling Manifestaties
Boek 5 – Het vrijmaken van de vermogens van de jeugd *
Boek 6 – Het onderrichten van de Zaak
Boek 7 – Samen dienstbaar zijn
Boek 8 – Het verbond  (8.1,8.2,.8,3)**
Boek 9 – Het verwerven van een historisch perspectief ( 9.1,9.2,9.3)**
Boek 11 – Material means (Engels)* 

* Hoewel de meeste boeken worden georganiseerd met deelnemers uit heel Nederland, worden deze cursussen lokaal en in samenwerking met de bijbehorende lokale activiteiten aangeboden.

** Extra aandacht wordt gevraagd voor het volgen van de Ruhi cursussen over het Verbond en het verwerven van historisch perspectief (boeken 8 en 9)

U wordt van harte uitgenodigd om aan deze onlinecursussen deel te nemen.

Verdere informatie wordt verstrekt in het registratieformulier en aanvullende relevante informatie over specifieke cursussen en eventuele aanbod van de boeken in andere talen worden later verstrekt aan degenen die zich registreren.

Mocht u nog vragen hebben of wilt u inschrijven voor een training:

Neem dan gerust contact op met Trainingsinstituut Nederland