Trainingen en activiteiten

Winterkamp 2023: Hoop en Bekrachtiging

Januari 2024

Dit jaar werd tijdens de wintervakantie een winterkamp gehouden op verschillende locaties en tijdsperiodes, in de periode van 23 december tot en met 7 januari. Met als thema Hoop en Bekrachtiging lieten vrienden in het hele land, van alle leeftijden, zich inspireren voor het vrijmaken van de maatschappij-opbouwende krachten. Deze krachten stromen door een grote verscheidenheid aan inspanningen van alle vrienden in het land, in een onstuitbaar proces naar steeds meer bruisende gemeenschappen en geestelijke verbinding. Er werden, naast nationale activiteiten, ook in verschillende clusters intensieve trainingen georganiseerd.

Winterdagen, 27 t/m 30 december: De Poort

Het progamma bestond uit zeven verdiepingsprogramma’s voor volwassenen en programma’s voor kinderen (t/m 11 jaar), jeugd (12 t/m 14 jaar), en jongeren van 15 t/m 17 jaar.

Bahá’í Zomerkamp 2023

Zat. 22 juli – din. 01 aug. 2023

Het vrijmaken van de maatschappij-opbouwende krachten van het Geloof

Dit jaar stond het Bahá’í Zomerkamp in het teken van het vrijmaken van de maatschappij-opbouwende krachten van het Geloof: Samen onze capaciteiten opbouwen om nog krachtiger een rol te spelen in deze ‘grootste onderneming’, als individuen, gezinnen en groepen vrienden, van alle leeftijden.

Het Bahá’í Zomerkamp 2023 werd parallel in de Poort en in de Rozengaard gehouden.

Programma-aanbod was als volgt:

Volwassenen (vanaf 19 jaar)

Voor volwassenen zijn er de volgende opties:

Optie A: Een lang Ruhiboek volgen van zaterdag 22 juli tot dinsdag 1 augustus in de Poort.

Optie B. Een kort Ruhiboek volgen van zaterdag 22 juli tot vrijdag 28 juli in de Poort. Hierna kan ook nog een cursus uit het verdiepingsprogramma gevolgd worden (zie optie C)

Optie C. Een cursus uit het verdiepingsprogramma volgen van vrijdag 28 juli tot dinsdag 1 augustus in de Poort. Voorafgaand kan ook nog een kort Ruhiboek gevolgd worden. (zie optie B)

Cursus 1 Maatschappelijke discoursen en sociale actie: Het doel van deze cursus is het vergroten van ons vermogen bij te dragen aan discoursen van de samenleving en maatschappelijke actie te ondernemen. In de cursus leren we in gesprek te gaan over onderwerpen die het leven van mensen beïnvloeden en om een perspectief te bieden dat gegrond is in bahá´í-principes en bahá´í-ervaring. Vanuit onze activiteiten voor gemeenschapsopbouw worden we bewuster van sociale, economische of culturele barrières die geestelijke en materiële vooruitgang belemmeren, en leren we samen met de mensen om ons heen maatschappelijke actie te ondernemen om deze barrières te overwinnen.

Cursus 2 Het versterken van het devotionele karakter van jezelf en van je gemeenschap: Het doel van deze cursus om gebed, en een houding van gebed, steeds meer vorm te geven in ons eigen leven. Daarnaast leren we over gebedsbijeenkomsten. Dit zijn bijeenkomsten waarbij iedere ziel kan aansluiten, de hemelse geuren kan inademen, de zoetheid van gebed kan ervaren, het Scheppende Woord kan overdenken, weggevoerd kan worden op de vleugels van de geest, en met de enig Geliefde kan verkeren. Bij deze bijeenkomsten ontstaat een gevoel van kameraadschap en van een gezamenlijk doel. Er ontstaan verheven gesprekken waarmee “de stad van ’s mensen hart” geopend wordt.

Cursus 3 Maatschappijopbouw door educatie: Het doel van deze cursus is om een bredere visie te ontwikkelen op de rol van educatie voor de ontwikkeling van de eigen gemeenschap en de vooruitgang van de samenleving. Door deelname aan instituutscursussen ontstaat een diepgaandere betrokkenheid bij het leven van de bredere gemeenschap. Het schenkt de kennis, inzichten en vaardigheden die ons in staat stellen bij te dragen aan de ontwikkeling van onze eigen gemeenschap, maar ook aan de vooruitgang van de samenleving als geheel. Het instituut is een effectief middel om de maatschappijopbouwende kracht van het Geloof vrij te maken.

Cursus 4 De rijkdom van het Geloof delen door middel van kunst: Het doel van deze cursus is om te leren, in theorie en praktijk, over hoe we van de kracht van kunst doeltreffend gebruik kunnen maken voor het verbeteren van het leven van een gemeenschap en het delen van de rijkdom van het Geloof. Kunst is vanaf het begin een integraal onderdeel van de ontwikkeling van een gemeenschap en is een belangrijk middel om blijdschap te brengen, banden van eenheid te versterken, kennis te verspreiden en begrip te consolideren, en om mensen in de samenleving bekend te maken met de beginselen van het Bahá’í-geloof.

Kinderen (basisschoolleeftijd 4 t/m 11 jaar)

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 11 jaar) zullen er in de gehele periode van zaterdag 22 juli tot dinsdag 1 augustus kinderklassen zijn in de Poort. Voor de indeling geldt de groep waar het kind na de zomervakantie heen gaat.

De ouders/ begeleiders kunnen hun kind(eren) inschrijven via dezelfde link hierboven voor de voorwassenen, (optie A, optie B of Optie C).

Jeugd (12 t/m 14 jaar)

Voor jeugd zijn de volgende opties:

 • Er zal een nationaal jeugdkamp zijn van zaterdag 22 juli tot vrijdag 28 juli in de Rozengaard. Je kunt je hier inschrijven. Er is vervoer beschikbaar voor jeugd die vanaf de Rozengaard naar de Poort moet reizen om daar in gezinsverband het Zomerkamp te vervolgen in het jeugdprogramma in de Poort.
 • Er zal een jeugdprogramma zijn van vrijdag 28 juli tot dinsdag 1 augustus in de Poort. De inschrijving hiervoor is afgesloten.

Jongeren (15 t/m 18 jaar)

Voor jongeren tussen 15 en 18 jaar zal er een speciaal programma zijn:

 • Van zaterdag 22 juli tot vrijdag 28 juli in de Poort. De inschrijving hiervoor is afgesloten.
 • Van vrijdag 28 juli tot dinsdag 1 augustus in de Rozengaard. Je kunt je hier inschrijven.

Activiteiten zomer 2022

Nationaal Jeugdkamp: 15 – 18 augustus, De Rozengaard, Groenekan

Dit kamp is … ” bedoeld voor verschillende groepen om samen dienstbaarheidsprojecten uit te voeren, festivals waar alle deelnemers samenkomen en hun begrip van diepgaande concepten in een artistieke vorm uitdrukken, en andere soorten ruimtes versterken allemaal wat de jeugd in hun groepen leren, evenals een gevoel van collectieve beweging.  Dergelijke inspanningen vormen een aanvulling op de ontwikkeling van het vermogen van jeugdroepbegeleiders, waardoor een groep jeugdgroepbegeleiders collectief kan denken en handelen, hun relaties met hun jeugd kan versterken en hun vertrouwen in het incorporeren van aanvullende activiteiten en dienstbaarheidsprojecten kan vergroten.”

Zomerschool 2022: 23 Juli – 28 Juli 2022, De Poort Groesbeek

Zomerschool wordt dit jaar weer in de Poort georganiseerd. u kunt zich inschrijven via de website van de Poort. Programma en verdere details volgen binnenkort.

Zomer Instituutskamp 2022: 28 juli – 2 augustus, De Poort Groesbeek

Het instituutskamp in de zomer vindt dit jaar plaats in de Poort van donderdag 28 juli tot dinsdag 2 augustus 2022. U kunt zich inschrijven via de website van de Poort.

Het programma biedt een vervolg op de wereldwijde conferenties die gehouden werden om samen bruisende gemeenschappen op te bouwen. We gaan in op de leiding van het UHvG die ons gegeven is in de 30 december 2021 brief en de Ridvan boodschap van 2022.

Het instituutsproces blijft een centraal onderdeel van de huidige reeks plannen. Om capaciteit voor dienstbaarheid op te bouwen gebruiken we de taal van het Ruhi instituut.

We nodigen eenieder die aan dit proces wil deelnemen van harte uit. Er is ook voldoende aandacht voor praktijk en de rol van kunst in het instituutsproces.

Er zullen net als voorgaande jaren, kinderklassen en een jeugdgroep worden georganiseerd. Bovendien wordt er een ruimte voor jongeren gereserveerd.

Programma:

De volgende boeken worden aangeboden:

 • Boek 1: Bespiegelingen over het leven van de ziel, nieuwe versie
 • Boek 2: Opstaan om te dienen nieuwe versie met aandacht voor de nieuwe onderdelen
 • Boek 3.1: Geven van kinderklassen met speciale aandacht voor die onderdelen geschikt voor diegene die zowel kinderklassen willen begeleiden als die het programma een warm hart toedragen 
 • Boek 9.2: Het verwerven van een historisch perspectief, overgang naar volwassenheid als aansluiting op het huidige plan
 • Boek 10.2: Bruisende gemeenschappen opbouwen, consultatie
 • Boek 11.2: Materiële middelen, Bahá’í fondsen
 • Boek 12.1: Gezin en de gemeenschap, het instituut huwelijk
 • Boek 13.1: Engaging social action. stirrings at the grassroots (Engels)

De concepten in de nieuwe versie boeken 1,2,3 zijn ook relevant voor degene die al eerder aan deze boeken hebben deelgenomen.

Als u graag meer ervaring wilt opdoen, kunt u zich ook als co-begeleider aanmelden.

De voornaamste serie cursussen van het ruhi instituut is opgezet in 3 cycli die elk de geestelijke en morele bekrachtiging van de vrienden uit een bepaald gezichtspunt behandelen.

 • Cyclus 1: In de 1e cyclus (boeken 1 t/m 7) staat de vrijheid die het individu heeft om dienstbaar te zijn centraal.
 • Cyclus 2: In de boeken 8 t/m 12 wordt de relatie tussen het individu en de gemeenschap behandeld
 • Cyclus 3: Vanaf boek 13 zijn de boeken gericht op het individu en de maatschappij.

Alle boeken op boek 13.1 na zullen in het Nederlands worden gegeven en zullen alleen bij voldoende deelname doorgaan, de verwachting is dat de meeste boeken kunnen worden afgerond tijdens het instituutskamp. In het programma voor de kinderen en jeugd wordt gebruik gemaakt van materiaal van het instituut. Er is bovendien voldoende mogelijkheid om ervaring op te doen.

U kunt zich inschrijven via de website van de Poort.

Trainingen en activiteiten in de Rozengaard

Het is inmiddels bijna 2 jaar geleden dat we ons prachtige trainingscentrum “De Rozengaard” in gebruik hebben genomen. En gedurende deze periode, ondanks de uitdagingen van de pandemie, hebben we veel vrienden uit het binnen- en buitenland mogen verwelkomen voor hun activiteiten in het pad van dienstbaarheid.

Zie hier: Twee Jaar de Rozengaard

Online trainingen:

Als gevolg van het wegvallen van alledaagse activiteiten merken we dat onze levensritme is vertraagd of veranderd. De komende periode kan een uitstekende tijd zijn om ons vermogen op te bouwen en door collectieve en verenigde studie en actie onze gemeenschappen te dienen en te versterken.

Hoewel we normaal deze materialen samen in kleine groepen persoonlijk bestuderen, biedt Trainingsinstituut Nederland nu de mogelijkheid om via digitale communicatie zoals Zoom aan deze cursussen deel te nemen.

De cursussen (boeken) die worden aangeboden staan hieronder vermeld. Het zou geweldig zijn wanneer zoveel mogelijk mensen als begeleider of als deelnemer betrokken zijn bij de trainingen.

Aangeboden cursussen:

Boek 1 – Bespiegelingen over het leven van de ziel

Boek 2 – Opstaan om te dienen

Boek 3 – Kinderklassen 1 *
Boek 4 – De Tweeling Manifestaties
Boek 5 – Het vrijmaken van de vermogens van de jeugd *
Boek 6 – Het onderrichten van de Zaak
Boek 7 – Samen dienstbaar zijn
Boek 8 – Het verbond  (8.1,8.2,.8,3)**
Boek 9 – Het verwerven van een historisch perspectief ( 9.1,9.2,9.3)**
Boek 11 – Material means (Engels)* 

* Hoewel de meeste boeken worden georganiseerd met deelnemers uit heel Nederland, worden deze cursussen lokaal en in samenwerking met de bijbehorende lokale activiteiten aangeboden.

** Extra aandacht wordt gevraagd voor het volgen van de Ruhi cursussen over het Verbond en het verwerven van historisch perspectief (boeken 8 en 9)

U wordt van harte uitgenodigd om aan deze onlinecursussen deel te nemen.

Verdere informatie wordt verstrekt in het registratieformulier en aanvullende relevante informatie over specifieke cursussen en eventuele aanbod van de boeken in andere talen worden later verstrekt aan degenen die zich registreren.

Mocht u nog vragen hebben of wilt u inschrijven voor een training:

Neem dan gerust contact op met Trainingsinstituut Nederland