Jeugd

Informatie:

Mail Nationaal Coordinator Jeugd

Nationaal Jeugdkamp, 3-6 januari 2024, De Rozengaard

Januari 2024

Van 3-6 januari is er weer een nationaal jeugdkamp geweest op De Rozengaard, waar maar liefst 50 elf tot vijftienjarigen en hun jeugdgroepbegeleiders aan meededen.

Veel van de jeugdigen hebben de afgelopen maanden vragen gehad over alle moeilijkheden in de wereld en in hun eigen omgeving, en regelmatig kwam naar boven dat zij het moeilijk vinden om erover te praten en zich vaak machteloos voelen. Niet alleen omdat de problemen in de wereld soms ver weg voelen, maar ook omdat het gesprek vaak niet verbindend voelt en ze het gevoel hebben dat zij als jonge mensen niet de kans hebben om bij te dragen.

Het jeugdkamp stond deze keer dan ook in het teken van het thema “bouwen aan vrede en eenheid”. We hebben nagedacht over hoe we juist ook in onze eigen wijk hieraan kunnen bijdragen, en hoe belangrijk de rol van jeugd is in het bouwen van een betere wereld. Op het programma stonden kunstactiviteiten, sport en spel, theater en natuurlijk ook het lezen van inspirerende verhalen en het ontwikkelen van bijvoorbeeld ons uitdrukkingsvermogen rondom dit thema. Het was een leuk, gezellig en inspirerend kamp waar veel nieuwe vriendschappen zijn ontstaan, en waar iedereen naar huis is gegaan met een plan om thuis aan de slag te gaan met bouwen aan meer eenheid en vrede.

Nationaal Jeugdkamp, 22 -juli – 28 juli 2023, De Rozengaard

Jeugdkamp zomer 2023 de Rozengaard
Opening met alle jeugd en hun begeleiders
Dienstbaarheidsproject bij bejaardentehuis
Sport als onderdeel van het programma

Nationale Jeugdkamp, 2 – 5 januari 2023, De Rozengaard

Van maandag 2 tot en met donderdag 5 januari is er weer een nationaal jeugdkamp bij de Rozengaard in Groenekan. Het zal wederom een moment zijn voor jeugd, jeugdgroepbegeleiders en hele groepen om samen te komen en van elkaar te leren, met elkaar te verdiepen en dienstbaar te zijn.

Het kamp is bedoeld voor jeugdigen en hun begeleiders, om zo het lopende proces te versterken. Naast gezamenlijke momenten zal er ook veel ruimte zijn voor de groepen om in de bestaande samenstelling van de groep het jeugdboek waar zij nu mee bezig zijn of waar zij binnenkort mee zullen starten te bestuderen. Mocht het voor een groep slechts mogelijk zijn om een gedeelte van het kamp deel te nemen, of wil iemand graag alleen komen omdat de rest van de groep of begeleider niet mee kan, schroom dan ook niet om je op te geven – je bent alsnog meer dan welkom!

Nationale Jeugdkamp, 15 – 18 augustus 2022, De Rozengaard

Van 15 tot en met 18 augustus was het voor het eerst sinds een lange coronaperiode eindelijk weer zover: een nationaal jeugdkamp. Ongeveer 22 jeugdigen uit verschillende delen van Nederland kwamen samen bij de Rozengaard in Groenekan om, samen met hun begeleider en hun jeugdgroep, één van de jeugdboeken te bestuderen. Daarnaast waren er momenten om samen kunst te maken, te sporten, gebeden te zeggen, workshops over mediawijsheid en toekomstige beroepen te volgen en andere mooie dingen te doen.

Op de eerste dag heeft de hele groep gezamenlijk afspraken gemaakt over de sfeer die zij in de week zouden willen creëren en hoe zij zich tegenover elkaar en hun omgeving wilden gedragen. Dit heeft ervoor gezorgd dat iedereen tijdens het jeugdkamp nieuwe vrienden kon maken, veel heeft geleerd en veel heeft gelachen. Natuurlijk was er ook tijd voor dienstbaarheid. Iedereen hielp met het schoonmaken en schoonhouden van de omgeving, sommigen gingen naar de wijk Overvecht om klassen voor kinderen te verzorgen en weer anderen hebben bijgedragen aan de moestuin op de Rozengaard of plukten bramen zodat er verse jam gemaakt kon worden.

Op de laatste dag heeft iedere jeugdgroep de tijd genomen om gezamenlijk de omschrijven wat zij gedurende de week hadden geleerd. Sommigen hebben dat gedaan door middel van kunst, sommigen door middel van zinnen over de kwaliteiten die zij hadden besproken, en sommigen door een soort verklaring te schrijven. Deze heeft iedereen aan het einde van de dag met elkaar gedeeld, voor het tijd was om de spullen in te pakken en naar huis te gaan. Op naar het volgende nationale jeugdkamp in de kerstvakantie!

Wat is het Programma voor Geestelijke Bekrachtiging van de Jeugd?

Een van de sterkste verlangens van jeugdigen is om tot een groep leeftijdsgenoten te behoren. Daarom is het programma georganiseerd rond het concept van een ‘jeugdgroep’, waarvan de leden regelmatig samenkomen om deel te nemen aan activiteiten die hun intellectuele en morele capaciteiten versterken en de capaciteiten opbouwen die nodig zijn om hun lokale gemeenschappen te helpen. De deelnemers aan de groep streven naar een vrolijke, vriendelijke sfeer, die vrij is van kritiek of spot.

Voor wie is het programma bedoeld?

Het programma is geschikt voor jeugd van 11-15 jaar oud en duurt drie jaar. Het wordt aangeboden aan alle jeugd in een stad of buurt waar het wordt gehouden. Een jeugdgroep kan uit 10-15 leden bestaan en soms zijn er meerdere groepen in één plaats of wijk.

KLEINE GROEPEN, LOKALE JEUGD

De groepen worden begeleid door een oudere jongere of volwassene, bekend als ‘animator’. Alle begeleiders zijn opgeleid voor dit werk en worden vergezeld door anderen met meer ervaring. De begeleider/animator is een echte vriend die de jeugd helpt om de gewenste omgeving binnen de groep te creëren en hen helpt bij het ontwikkelen van het vermogen om hun gedachten te uiten, de verschillende krachten te herkennen die hun leven beïnvloeden, zich te richten op wat hun leven verrijkt en keuzes te leren maken.

EEN REEKS ACTIVITEITEN

Jeugdgroepen ondernemen samen met hun begeleider een aantal activiteiten; zoals projecten om dienstbaar te zijn aan hun gemeenschap, kunstzinnige en recreatieve activiteiten, en de studie van materialen die hen helpen begrippen als hoop, uitmuntendheid, gerechtigheid en dienstbaarheid te begrijpen en samen te bespreken.

ONTMOETINGEN

Een typische jeugdgroep komt wekelijks bijeen (ongeveer twee uur) om verschillende uit te voeren. De frequentie en locatie van de bijeenkomsten wordt bepaald door de leden van de groep zelf.

Materialen van het programma

Deze collectie omvat de modules die in het programma voor Geestelijke Bekrachtiging van de Jeugd gebruikt worden.  Materialen zijn afgestemd op de leeftijd van ontluikende fysieke, intellectuele en spirituele capaciteiten – 12 tot 15 jaar.

Programma Jaar 1

1. Met de Wind in de Rug

Dit boek die meestal als eerste boek gebruikt wordt bevordert basisvaardigheden van lezen en begrijpen, en bouwt de capaciteit van meningsuiting op. Een kernbegrip dat in deze module wordt onderzocht, is ‘bevestiging’ – het besef dat wanneer iemand een nobel doel nastreeft, en zich ervoor inspant, met Gods hulp kan het schijnbaar onmogelijke mogelijk worden. Het verhaal volgt een dertienjarig meisje, Musonda, met haar neef, broers en zussen en vrienden, die samen de schoolvakanties doorbrengen en beginnen na te denken over welke keuzes ze moeten maken om hun doelen voor de toekomst te bereiken.

2. Bron van Vreugde

Dit boek is ontworpen om de capaciteiten voor lezen en begrijpen te versterken en om de vaardigheden te ontwikkelen die samenhangen met het nauwkeurig en duidelijk formuleren van ideeën. Elk van de tien lessen bestaat uit een leesgedeelte en verschillende oefeningen.

De lezingen vertellen het verhaal van een twaalfjarige vluchteling die zich aanpast aan het leven in zijn nieuwe land. Hoewel hij aan het begin van het verhaal moeilijkheden ondervindt, gaat hij langzamerhand inzien waar de bron van ware vreugde ligt.

3. ‘Habits of an Orderly mind’ [Gewoonten van een ordelijke geest]

Dit boek behandeld Voor het eerst enkele wiskundige en wetenschappelijke concepten. Het bestaat uit tien lezingen, die elk vergezeld gaan van een reeks activiteiten. De eerste negen lezingen volgen de discussies van een groep van vijf vrienden die proberen een aantal gewoonten te noemen die ze willen in zichzelf ontwikkelen, zoals het formuleren van ideeën in een geordende volgorde, ze helder uitdrukken, plannen en prioriteiten stellen. Deze gewoonten stellen hen vervolgens in staat gebruik te maken van hun intellectuele en geestelijke krachten. De laatste lezing leidt tot reflectie over enkele van de vermogens van de geest en hoe deze kunnen worden gebruikt voor het welzijn van de mensheid: de kracht van verbeeldingskracht, de kracht van het denken, de kracht van het geheugen en de kracht van begrip.

4. Een Sprankje Hoop

Dit boekt de keuzes en houdingen die bijdragen tot hoop en omgekeerd tot wanhoop. Het idee kwam naar voren uit de ervaring van een groep die met jonge mensen in Afrika werkte, van wie velen voor moeilijke keuzes staan in samenlevingen die worden verscheurd door burgerlijke strijd. Het verhaal volgt de 12-jarige Kibomi die op reis gaat op zoek naar zijn zus na het neerschieten van zijn ouders in hun dorp.

5. Op het Rechte Pad

Twintig verhalen uit verschillende culturen zijn in dit boek samengebracht; elk verhaal heeft een universeel thema. Veel van de verhalen zijn bekend, en op talloze manieren verteld; in die zin behoren ze tot het erfgoed van de mensheid. In dit boek worden deze verhalen verteld op een manier die helpt begrippen uit het verhaal in verband te brengen met morele kwesties draagt bij aan de ontwikkeling van taalvaardigheid.

6. Geest van Geloof

Het boek helpt het doel van het menselijk bestaan als spirituele wezens te onderzoeken; dit in samenhang met de natuurlijke wereld. Het moedigt spiritueel en wetenschappelijk denken aan over het doel van de fysieke realiteit. Het volgt het gesprek van een jongerengroep in Rusland terwijl ze deze thema’s verkennen.

7. Gezondheid en welzijn  [ Health and wellbeing]

Dit is een instaptekst, bedoeld als de eerste in de reeks die door de jeugd wordt bestudeerd en waarin wetenschappelijke concepten worden behandeld.  Het bestaat uit tien delen en elk wordt gevolgd door een reeks activiteiten. Het verhaal draait om een jeugd uit klas zeven [brugklas] in Midden-Amerika; de lerares helpt haar leerlingen na te denken over wat gezondheid inhoudt.  Terwijl het verhaal zich ontvouwt, leert de groep hoe het immuunsysteem het lichaam beschermt, en dit helpt hen na te denken over de geestelijke gezondheid van hun gemeenschap wanneer zich een crisis voordoet die hen allen treft.

Programma Jaar 2

1. Leren over Voortreffelijkheid

Dit boek onderzoekt de uitdagingen die zijn ontstaan door snelle sociale veranderingen en hoe deze uitdagingen kunnen worden ingekaderd om erop te kunnen reageren. Het verhaal volgt een Chinese student, Li, die tijdens schoolvakanties haar grootouders in hun dorp bezoekt.

2. Denken over Getallen

Het boek onderzoekt wiskundige concepten zoals nauwkeurigheid, één-op-één correspondentie, verzamelingen, negatieve en irrationele getallen, evenals efficiëntie, rechtvaardigheid, technologie en tijd. Het ondersteunt het vermogen om numerieke uitspraken te doen over de werkelijkheid, evenals het vermogen om na te denken over de sociale dimensie van dergelijke uitspraken.

Het verhaal volgt het gesprek van een groep klasgenoten en hun leraar, die in een landelijk dorp in de Filippijnen wonen.

3. Het Menselijke Tempel

Het boek helpt de krachten van de menselijke geest diepgaand te onderzoeken; want de menselijke geest is wat de mens onderscheidt van alle andere aspecten van de schepping.

Het verhaal volgt een leraar en een groep studenten in een klaslokaal, die onder ander concepten zoals geestelijke inzicht [spiritual perception] en de kracht van menselijke uitingen en taal bespreken.

Programma Jaar 3

1. Observaties en Inzicht [Observation and Insight]

Dit is het eerste boek die de kwestie van de wetenschap behandelt. Net als andere boeken in de serie, bestaat het uit een aantal lessen gevolgd door oefeningen die bedoeld zijn om de besproken ideeën uit te diepen.

Het verhaal begint in Jalpura, een denkbeeldig dorp in India, waar de twaalfjarige Nanda met haar gezin woont. In de loop van elf lezingen wordt ze geholpen door Kalpana, die een nabijgelegen educatief centrum voor vrouwen runt, en Ramnik, haar zwager die ecoloog is, om de inzichten te ordenen die ze opdoet terwijl ze de wereld om haar heen observeert.

Nanda is op een leeftijd dat ze zichzelf niet alleen vragen begint te stellen over de fysieke realiteit, maar ook over de sociale werkelijkheid. In dit verband wordt ze geholpen na te denken over het soort veranderingen dat in haar kleine dorp moet plaatsvinden om blijvende welvaart te bereiken.

2. Kracht van het Woord

Het boek helpt concepten die verband houden met spraak en actie te onderzoeken en hoe deze invloed kunnen uitoefenen op sociale vooruitgang. Het moedigt kritisch denken aan, analyse van aannames en bevordert het vermogen om waarheid van onwaarheid te onderscheiden.

Het verhaal volgt de bijeenkomsten van een fictieve jeugdgroep die discussieert over de manier waarop woorden worden gebruikt, het belang van het koppelen van woorden aan nobele daden identificeert en ideeën onderzoekt met betrekking tot familie, vriendschap, onderwijs en materiële en spirituele vooruitgang. Een bezoek van een journalist die een artikel schrijft over de activiteiten van de groep, leidt tot een gesprek over de media.

3. Kracht van de Heilige Geest

Het boek helpt de relatie tussen God en de mensheid, de rol van de Manifestaties van God als goddelijke opvoeders en als wezens die de aanzet geven tot de vooruitgang van het menselijk ras te onderzoeken. In deze context raakt het thema’s aan als voortschrijdende openbaring, kennis van God, wetten en leringen van God, en de vooruitgang van de beschaving.

Het verhaal volgt het gesprek van een jeugdgroep in Iran, die de bovenstaande thema’s onderzoekt als onderdeel van hun betrokkenheid bij het programma voor Geestelijke Bekrachtiging van de Jeugd.