Nationale en internationale impact

Regelmatig komen er ook mensen buiten Overvecht om te leren over de buurt-opbouwende programma’s in de wijk waar steeds meer jongeren bij betrokken raken. Het aantal deelnemers stijgt, waardoor de behoefte naar systematiek en coördinatie groeit. Ook in andere landen worden de ontwikkelingen in Overvecht op nauwe voet gevolgd. Reflecties en verhalen uit Overvecht worden gedeeld met soortgelijke initiatieven in andere landen en vice versa, waardoor leerervaringen verspreid worden. Op deze wijze wordt er steeds meer collectief geleerd over het werken in buurten en wijken met educatieve programma’s die de moraliteit versterken, sociale cohesie bevorderen en het verlangen om dienstbaar te zijn vergroot.